Táto webová stránka bola vytvorená ako bakalárska práca. Autorom je František Jablončík a konzultantom pán doc. Miroslav Hrianka, PhD.. Stránka slúži ako doplňujúci materiál pre pacientov trpiacich ochorením obličiek a pre ich rodinných príslušníkov pre rozšírenie si obzoru v tejto oblasti.