Anatómia obličiek

Obličky sú párovitý orgán uložený po stranách bedrovej časti chrbtice. Pri pohľade spredu majú charakteristický fazuľovitý tvar, na ktorom sa dá rozlíšiť predná plocha, zadná plocha, vonkajší okraj, vnútorný okraj, horný pól a dolný pól.

Predná plocha je mierne konvexná a zadná plocha je plochejšia. Horný pól je širší a plochejší, dolný pól je užší a oblejší. Vonkajší okraj je konvexný, na vnútornom okraji je zárez hilus, v ktorom vstupujú do obličky krvné cievy a nervy a vystupujú z neho mazové cievy a močovod. Hilus je ohraničený zadnými a prednými pyskami a vedie do priehlbinky sinus renalis. Sinus renalis siaha do obličky, je vyplnený tukom a obsahuje krvné cievy, mazové cievy, nervy, obličkové kalichy a časť panvičky. 

 

anatómia obličky

Anatómia obličky

 

Oblička váži u muža 130 až 170g, u ženy je hmotnosť o niečo menšia. Ľavá oblička býva hrubšia ako pravá. Pomer hmotnosti oboch obličiek ku hmotnosti dospelého človeka je 1:140. Obličky rastú rovnomerne u mužov do veku 35 rokov a u žien približne do veku 20 rokov, potom z ich hmotnosti pomaly ubúda, zreteľnejšie však u mužov po sedemdesiatom piatom roku života a u žien po šesťdesiatom roku života. Priemerná dĺžka obličiek je 12 cm, šírka 6 cm a hrúbka 3 cm. U novorodencov váži oblička 11-12 g, je 4,3 cm dlhá, 2,6 cm široká a hrubá 2,4 cm.