Transplantácia obličky

Transplantácia obličky je taký spôsob liečby, pri ktorom sa nefunkčná oblička nahradí správne fungujúcou od vhodného darcu. Je to najprirodzenejší spôsob liečby, pretože nahrádza všetky funkcie poškodenej obličky. Oproti dialýze prináša so sebou menšie riziko, že sa vyskytnú zdravotné komplikácie. Obličky darcu a príjemcu musia byť geneticky podobné, preto má najvyššiu šancu na ujatie sa oblička od žijúceho príbuzného (napríklad otec, matka, súrodenec, dieťa). Transplantácia za bežných podmienok trvá dve až tri hodiny. Transplantovaná oblička od darcu sa nevoperuje na pôvodne miesto nefunkčnej obličky, pretože tá sa zvyčajne neodstraňuje. Všíva sa preto nižšie v oblasti podbrušia. Po transplantácii pacient zostáva v nemocnici obvykle dva alebo tri týždne. Počas tejto doby sa sleduje ako sa nová oblička ujala a pacientovi sa podávajú lieky na potlačenie autoimunitnej reakcie voči transplantovanej obličke. Trvácnosť takto transplantovanej obličky býva u niektorých pacientov až desiatky rokov.