Hemodialýza

Pri tomto procese dochádza k mimotelovému čisteniu krvi. Hemodialýza sa vykonáva prístrojom nahrádzajúcim filtračnú funkciu obličky a tento proces prebieha na špecializovanom hemodialyzačnom stredisku. Pre aktiváciu tohto spôsobu liečby je nevyhnutné vytvorenie prístupu k cieve. Našitie fistuly sa zaraďuje medzi malé chirurgické zákroky. Na úvod každej hemodialýzy sa do fistuly zavádzajú dve ihly, z ktorých jedna slúži na odvádzanie krvi do dialyzačnej kapiláry s umelou membránou. V umelej membráne sa krv čistí od odpadových látok a prebytočnej vody. Druhou ihlou sa očistená krv vracia späť do krvného obehu pacienta. Proces dialýzy trvá zvyčajne 4 až 5 hodín a vykonáva sa 2 alebo 3 krát týždenne.

 

 

                                                              Schéma dialyzačnej jednotky