Peritoneálna dialýza

Tento spôsob dialýzy nevyužíva umelú membránu, ale využíva fyziologické vlastnosti pobrušnice (peritonea) pacienta. Je to vnútro telový spôsob liečby, uskutočňovaný v brušnej dutine. Úlohu umelého filtra nahrádza pobrušnica. Je to membrána pokrývajúca a chrániaca vnútorné orgány uložené v brušnej dutine. Peritoneálna dialýza potrebuje pre funkciu zavedenie peritoneálneho katétra do brušnej dutiny, tiež napustenie brušnej dutiny určitým množstvom dialyzačného roztoku cez tento katéter a nechanie pôsobenie tohto roztoku počas 4 až 6 hodín. Počas tohto času prechádzajú toxické látky aj prebytočná voda z krvi do dialyzačného roztoku. Následne dochádza k vypusteniu dialyzačného roztoku nasýteného rôznymi toxickými látkami a opakovaniu cyklu napustením rovnakého množstva sterilného dialyzačného roztoku

 

 Schéma peritoneálnej dialýzy

 

Peritoneálna dialýza môže mať dva spôsoby realizácie:
1. Nepretržitá ambulantná peritoneálna dialýza
Je to metóda, prebiehajúca denne v domácom prostredí. Pozostáva z napustenia roztoku do brušnej dutiny, jeho následné pôsobenie na brušnú membránu a po nasýtení roztoku odpadovými látkami sa tento roztok vypustí a nahradí novým. Tento proces sa nazýva výmena. Každý deň sa uskutočňujú štyri výmeny u daného pacienta.

2. Automatická peritoneálna dialýza
Táto dialyzačná metóda využíva k výmene dialyzačného roztoku prístroj cyklovač. Tento prístroj zabezpečuje výmeny roztoku v pravidelných cykloch a činí tak bez zásahu pacienta. Automatická peritoneálna dialýza sa spravidla uskutočňuje počas spánku a trvá 8 až 10 hodín. Pretože sa liečba aplikuje počas spánku, je tým dosiahnutý vyšší komfort a voľnosť pacienta.