Cylidrúria

Cylidrúria je také ochorenie, pri ktorom sú v moči prítomné valce nesúce rôzne látky. Prítomnosť valcov v moči je jednoznačným dôkazom postihnutia obličiek. Je dôkazom zápalového alebo toxického poškodenia obličkových tubulov a glomerulov. U zdravých ľudí sa môžu ojedinelé vyskytnúť hyalínové valce. Hlavným miestom tvorby valcov je distálny tubulus a zberné kanáliky.

Ak sú pri formovaní valcov v tubuloch prítomné aj erytrocyty, leukocyty alebo epitelové bunky, prípadne tuk, tieto elementy sa včleňujú do valcov a stávajú sa ich súčasťou. Na základe rozdielnych inklúzií sa potom valce rozdeľujú. Podľa prevahy niektorej zložky rozoznávame hyalinové, granulované, epitelové, leukocytové a erytrocytové valce.

 

Mikroskopická snímka moču pri cylidrúrii

 

Hyalinové valce vznikajú pri vyzrážaní čistej bielkoviny, sú číre, bezfarebné a málo kontrastné. Vyskytujú sa aj v moči zdravých ľudí a často je ich obsah v moči zvýšený po ťažkej telesnej námahe.

Granulované valce obsahujú v hyalinnej matrici malé čiastočky, ktoré pochádzajú z precipitovaných (vyzrážaných) plazmatických bielkovín. Zvýšené množstvo granulovaných valcov je zistiteľné pri chronickej otrave olovom a po zvýšenej telesnej námahe.

Voskové valce sú podobné granulovaným valcom, na rozdiel od nich sú však lámavejšie, dobre viditeľné a majú homogénnu štruktúru. Vyskytujú sa pri rozsiahlej proteinúrii aj pri nefrotickom syndróme.

Leukocytové valce sú zistiteľné pri poinfekčnej glomerulonefritíde, pyelonefritíde alebo pri tubulointersticiálnych nefritídach. Sú ťažko odlíšiteľné od epitelových valcov, osobite v nefarbenom natívnom moči. Prítomnosť epitelových valcov poukazuje na tubulárne poškodenie, odmietnutie transplantovanej obličky a iné príčiny.

Erytrocytové valce obsahujú neaktívne alebo porušené erytrocyty a sú dôkazom glomerulového poškodenia. Erytrocyty sa pri prechode tubulami môžu zhlukovať a formovať sa do erytrocytových valcov. Ak v nefrónoch došlo k rozkladu erytrocytov, valce obsahujú neviazaný hemoglobín. Tieto hemoglobínové alebo pigmentové valce sa vyskytujú pri akútnej tubulárnej nekróze, pri myoglobinúrii alebo hemoglobinúrii. Valce môžu obsahovať aj baktérie, tuky a kryštalické inklúzie.

Prítomnosť valcov je cenným diagnostickým dôkazom poškodenia glomerulov a tubulov, a preto je ich cielené hľadanie súčasťou dôkladného vyšetrenia moču. Negatívnym prognostickým znakom sú najmä široké valce, ktoré pochádzajú z rozšírených tubulov pri chronickej nedostatočnosti obličiek.