Rakovina obličiek

Rakovina obličiek je bežná hlavne u ľudí nad 60 rokov, veľmi zriedkavo sa môže vyskytovať aj u ľudí mladších ako 40 rokov. Zvyčajne je nádorom postihnutá len jedna oblička, vyskytujú sa však prípade kedy sú rakovinou napadnuté obidve obličky. Wilmsonov nádor (nefroblastóm) je častý typ rakoviny obličiek, vyskytujúci sa najmä u veľmi malých detí. Rakovina obličiek nie je infekčné ochorenie a nie je teda prenosná z človeka na človeka.

Existujú viaceré rozličné typy rakoviny obličiek. Približne 90% všetkých prípadov výskytu rakoviny obličiek pripadá na nádor obličkových buniek (adenokarcinóm), ktorý napáda proximálne tubuly. Najbežnejšou formou adenokarcinómu je zreteľný typ nádoru na bunkách obličkovej kôry. Medzi menej bežné formy adenokarcinómu patria papilárny nádor, chromofóbny karcinóm a rakovina zberného kanála obličky.

 

Ďalším typom obličkových nádorov, sú nádory vznikajúce v obličkových bunkách a šíriace sa pozdĺž obličkovej panvičky a následne napadajúce aj močovod. Tieto nádory, nazývane tiež prechodné bunkové nádory, sa správajú úplne odlišne od nádorov postihujúcich bunky obličky a preto je potrebná aj odlišná liečba.

Vľavo - zdravá oblička, vpravo - oblička s nádorom

 

Rizikové faktory spôsobujúce rakovinu obličiek:

     ·         Vek - Riziko rakoviny obličky vzrastá so stúpajúcim vekom a najväčšie riziko výskytu je po dosiahnutí 60 rokov života

·  Fajčenie - Dlhodobé fajčenie a fajčenie veľkého množstva tabakových výrobkov zvyšuje riziko vzniku rakoviny obličky. Keď osoba prestane fajčiť, riziko sa zníži.

·     Nadváha - Ľudia trpiaci nadváhou majú zvýšene riziko, že sa u nich vyvinie rakovina obličky.

·        Zdravotný stav - Niektoré indikátory zdravotného stavu ako napríklad vysoký krvný tlak (hypertenzia) môžu zvyšovať riziko vzniku rakoviny obličky. Ľudia s rozvinutým ochorením obličiek, hlavne tí, ktorí potrebujú náhradu funkcie obličiek (dialýzu), majú zvýšené riziko výskytu rakoviny obličky.

·   Predispozícia - Väčšina prípadov rakoviny obličky nie je zdedená, ale vyskytuje sa samostatne. Ak sa však u príbuzenstva prvého stupňa (rodičia, brat, sestra, dieťa) vyskytuje rakovina obličky je zvýšená pravdepodobnosť, že toto ochorenie sa vyskytne aj u daného človeka.

·   Genetické riziko - Niektoré zriedkavé genetické faktory môžu spôsobovať zlyhanie génu, a tým zvýšenie rizika vzniku rakoviny obličky. Medzi tieto faktory patrí von Hippel-Lindauova choroba, dedičný papilárny obličkový syndróm a Birt-Hogg-Dubeov syndróm. Zlyhanie génu môže zapríčiniť vznik viacerých karcinómov súčasne, postihnúť obidve obličky súčasne, prípadne prejaviť sa v skoršom veku ako bez danej poruchy v géne.

·  Vystavenie určitým látkam - Vystavenie ľudského organizmu látkam zaťažujúcim obličky ako kadmium, olovo alebo azbest pôsobí ako rizikový faktor. Zvýšené riziko vzniku rakoviny obličiek sa spája s prácou pri vysokých peciach alebo koksovniach v oceliarskom a uhoľnom priemysle. Podobne pôsobí aj trichlóretylén, petrochemický produkt vyrobený z ropy, ktorý býva používaný v ťažkom strojárstve.