Proteinúria

Proteinúria je zvýšené množstvo bielkoviny v moči a patrí k najčastejším príznakom obličkových chorôb. Aj v moči zdravých ľudí sa nachádza asi 80 až 150 mg bielkoviny počas jedného dňa (viac u detí a v puberte). Proteinúriu preto definujeme kvantitatívne ako vyššie vylučovanie bielkoviny než 150 mg/24 h u dospelých alebo viac ako 250 mg/24 h u detí a dospievajúcich - tzv. fyziologická proteinúria.

Celkovo sa v moči zistilo 32 plazmatických bielkovín, veľké množstvo glykoproteínov a iné lokálne sa vyskytujúce bielkoviny a enzýmy. Fyziologická proteinúria kolíše v priebehu dňa - cez deň je vyššia ako cez noc. Vyšetrenie nočnej proteinúrie sa preto pokladá za spoľahlivejšie.

Bielkoviny sa do moču dostávajú najmä cez glomerulový filter, ktorý tvoria endotelové bunky, GBM (bazálna membrána glomerulu) a epitelové bunky. GBM je u človeka tvorená sieťou jemných vláken, ktoré sú zaliate v géle amorfnej hmoty. Vzniká sieť rovnako veľkých pórov a vlákien z glykopeptidických reťazcov (bielkovinové reťazce obsahujúce vo svojej štruktúre glukózu) viacerých typov. Charakter glomerulovej bariéry pre bielkoviny určuje negatívny elektrický náboj neporušenej GBM.

Najefektívnejšou súčasťou štruktúrnej bariéry pre makromolekuly je samotná GBM. Väčšina bielkovín plazmy sa zachytáva už v oblastiach s najintenzívnejším negatívnym nábojom.

Na prienik molekúl významne vplývajú aj hemodynamické faktory, najmä veľkosť prietoku plazmy, filtračného povrchu a filtračného tlaku v glomerule. Glomerulový ultrafiltrát obsahuje len stopové množstvo bielkovín.

Možno zhrnúť, že prienik bielkoviny do ultrafiltrátu, a tým do moču ovplyvňujú vlastnosti tohto filtra, veľkosť a hmotnosť molekúl (malé bielkoviny s molekulovou hmotnosťou do 50 prenikajú do moču pomerne ľahko, väčšie ťažko), tvar molekuly, elektrický náboj molekuly (negatívne nabitá GBM odpudzuje väčšinu negatívne nabitých molekúl sérových bielkovín, ale neodpudzuje pozitívne nabité bielkoviny) a hemodynamické faktory. Bielkoviny, ktoré preniknú do ultrafiltrátu sa reabsorbujú dvomi mechanizmami.

Porovnanie zdravých a poškodených kapilár glomerulu