Kryštalúria

Pri kryštalúrii sú v moči prítomne kryštály rôznych látok. Kryštáliky v moči sú zistiteľné pri viacerých obličkových chorobách, najmä pri výskyte kamienkov v močových cestách. Z charakteru kryštálikov môžeme usudzovať či už chemické zloženie konkrementu (kameňa) alebo prípadnú zvýšenú exkréciu látky tvoriacej kamene. Prítomnosť tekutých kryštálikov cholesterolu (lipidúria) je dôkazom postihnutia glomerulov. Kvapôčky tuku sú l až 5 µm veľké a v polarizovanom svetle tvoria typický obraz tzv. maltézskych krížov.

 

Mikroskopická snímka moču pri kryštalúrii

Lipidúria sa najčastejšie vyskytuje pri chorobách s veľkou proteinúriou, napríklad. pri nefrotickom syndróme a membránovej glomerulonefritíde. Pri ostatných ochoreniach sú kryštáliky tuku zriedkavejšie a ich výskyt býva zvyčajne sprevádzaný poklesom obličkových funkcií.