Akútne zlyhanie obličiek

Pod týmto pojmom rozumieme ochorenie, pri ktorom sú obličky poškodené a neplnia si svoju funkciu. Keď obličky prestanú správne fungovať, odpadové látky, kvapaliny a elektrolyty, ktoré by boli za normálnych okolností z tela vylúčené, sa hromadia v tele a môžu spôsobovať ďalšie komplikácie. Pri hromadení toxínov vznikajú problémy so správnym fungovaním orgánov a orgánových sústav a v konečnom dôsledku to môže spôsobiť až smrť pacienta. Zvýšené riziko akútneho zlyhania obličiek majú staršie osoby nad 65 rokov, osoby majúce dlhodobé zdravotné problémy ako je ochorenie obličiek alebo pečene, cukrovka, vysoký krvný tlak, zlyhanie srdca alebo obezita. Ľudia, ktorí absolvovali operácie srdca alebo transplantáciu kostnej drene majú zvýšene riziko akútneho zlyhania obličiek krátko po operácii. 

Najčastejšie príčiny akútneho zlyhania obličiek

•      popáleniny

•      intoxikácia liekmi – najmä antibiotiká, analgetiká, niektoré lieky na krvný tlak

•      sepsa - ťažká infekcia, otrava krvi

•      silné hnačky - dehydratácia organizmu

•      šok

•      obličkové kamene

•      kontrastné latky pri diagnostike ochorení


Príznaky akútneho poškodenia obličiek

           apatia a pocit zmätenosti

           celková slabosť

           bolesť hlavy

           bolesť na hrudníku

           zvracanie

           hnačka

           svrbenie a bledé sfarbenie kože

           opuchy po tele

Diagnostika akútneho zlyhania obličiek

Akútne zlyhanie obličiek býva najčastejšie diagnostikované v priebehu pobytu v nemocnici kvôli iným príčinám. Je bežné, že počas zisťovania iných ochorení u daného pacienta sa príde aj na to, že pacient má nedostatočne fungujúce obličky.

V prípade, že pacient nie je hospitalizovaný a príznaky nasvedčujú tomu, že došlo k akútnemu zlyhaniu obličiek, lekár odporučí pacienta ku špecialistovi, aby vykonal odborné testy na potvrdenie prípadne vyvrátenie tejto diagnózy. Krvné testy a vyšetrenie moču môžu overiť do akej miery je obmedzená správna funkcia obličiek. Na základe biochemického rozboru sa určí hladina sodíka, draslíka a vápnika v moči. Taktiež sa robí ultrazvukové vyšetrenie, na základe ktorého sa všímajú anomálie v tvare a veľkosti obličky.

Liečba akútneho zlyhania obličiek

Liečba tohto ochorenia sa môže výrazne líšiť, v závislosti na príčine vzniku akútneho zlyhania obličiek ako aj od zdravotného stavu pacienta. Jedným z cieľov liečby je obnovenie prietoku krvi obličkami, druhým cieľom je odstránenie alebo obmedzenie prekážky, ktorá bráni správnemu odtoku moču močovými cestami. Takouto prekážkou môže byť napríklad močový kameň, v niektorých prípadoch však aj cysta alebo nádor. Je potrebné uvážiť vedľajšie účinky všetkých užívaných liekov, ktoré môžu výrazným spôsobom znižovať správnu funkciu obličiek. V prípade vážnej dysfunkcie obličiek sa nasadzuje dialýza. Pri dialýze, kedy sa krv čistí mimo organizmu je potrebné dodržiavať predpísanú diétu a dbať na rovnováhu minerálov v tele. Pri týchto diétach má poradné slovo lekár – dietológ, ktorý naordinuje správny pomer látok potrebných pre zdravý metabolizmus

Akútne zlyhanie obličiek a prípadne trvalé následky

Asi u polovici pacientov dokážu lekári odstrániť problémy spôsobujúce akútne zlyhanie obličiek v priebehu niekoľkých dní či týždňov. Obličky po ukončení liečby pracujú správne a pacient môže žiť naďalej normálnym životom.

U zvyšku pacientov však akútne zlyhanie obličiek prechádza do chronického zlyhania obličiek, ktoré sprevádza pacienta po celý život, prípadne do času, kedy sa nájde vhodný darca na transplantáciu.